راهنمای استفاده از سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها

صفحه اصلی :

برای ورود به سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها 6 نوع کاربر وجود دارد که عبارتند از  :

کاربران وزارتی کاربران تعاونی ها کاربران بازرس تعاونی
1- کاربران مدیر سیستم 5- کاربران تعاونی ها 6 کاربران بازرس تعاونی
2- کاربران ستادی    
3- کاربران ادارات کل استان ها    
4- کاربران ادارت کل شهرستان ها    

تمام کاربران برای ورود به سیستم نیاز به نام کاربری و کلمه عبور دارند.

کاربران وزارتی :

کاربران وزارتی برای دریافت نام کاربری و کلمه عبور خود باید با مدیر سیستم ( دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت تعاونی) تماس گرفته و نام کاربری و کلمه عبور خود را دریافت نمایند.

در صورتی که کاربران کلمه عبور خود را فراموش کرده باشند، می توانند با تماس با مدیر سیستم خود از مدیر سیستم درخواست کنند تا کلمه عبور آنها را تغییر دهد.

 


کاربران تعاونی ها :

کاربران تعاونی در صورتی که نام کاربری برای ورود به سیستم نداشته باشند باید از طریق فرم ثبت نام و درخواست نام کاربری اقدام نمایند. که در صفحه اصلی با لینک ثبت نام قابل دسترس می باشد. (برای مشاهده راهنمای کامل مراحل ثبت نام و درخواست نام کاربری در این سامانه، اینجا کلیک کنید)

 


کاربران بازرس تعاونی ها :

کاربران بازرس توسط تعاونی انتخاب می شوند و بعد از انتخاب توسط تعاونی نام کاربری و کلمه عبور به آدرس الکترونیکی آنها فرستاده خواهد شد.

 

 


کاربران وزارتی در این سامانه چه وظایفی دارند ؟

مدیران سیستم

کاربران ستادی کاربران ستادی پس از ورود به سیستم قابلیت ورود به دو بخش از سیستم را دارند. قسمت نظارت قانونی و نظارت بر پیشرفت فیزیکی.
 
کاربران ادارت کل تعاون استان ها کاربران ادارت کل استان ها پس از ورود به سیستم قابلیت ورود به دو بخش از سیستم را دارند. قسمت نظارت قانونی و نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرح های تعاونی ها .
 
کاربران ادارت شهرستان کاربران ادارت تعاون شهرستان ها پس از ورود به سیستم قابلیت ورود به دو بخش از سیستم را دارند. قسمت نظارت قانونی و نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرح های تعاونی ها .
 

کاربران تعاونی ها در این سامانه چه وظایفی دارند ؟

کاربران بازرس تعاونی در این سامانه چه وظایفی دارند ؟

کليه حقوق مطالب مندرج در این سامانه متعلق به وزارت تعاون جمهوری اسلامی ایران می باشد.
مجری : شرکت برنامهرفن