قابل توجه کاربران شهرستان طبس و تعاونی های ثبت شده در این شهرستان

با توجه به انتزاع شهرستان طبس از استان یزد و الحاق به استان خراسان جنوبی نام کاربری این دسته از کاربران به شرح زیر تغییر کرده است

کد قدیمی کد جدید نام شهرستان
21_2110 29_2909 طبس

 کاربران تعاونی این شهرستان نیز برای ورود به سامانه کافی است در نام کاربری خود عبارت 29_2909   را جایگزین عبارت 21_2110   نمایند به طور مثال تعاونی که قبلاً نام کاربری آن 21_2110_22 بود، نام کاربری جدید آن به شکل 29_2909_22 می باشد. همچنین لازم به ذکر است که صرفاً نام کاربری این تعاونی ها تغییر کرده است و کلمه عبور تعاونی های همان کلمه عبور قبلی آنها می باشد.

 


قابل توجه کاربران تعاونی های فرااستانی و کاربران تعاونی های استان البرز (کرج - ساوجبلاغ - نظرآباد)
با توجه به تفکیک استان البرز و تغییر کد تعاونی های فرااستانی، کاربران این دو بخش باید توجه نمایند که کد های آنها به شرح زیر تغییر کرده است

 

کد های قدیمی کد جدید نام شهرستان
30_3000 99_9901 فرااستانی
23_2305 30_3005 کرج
23_2311 30_3011 ساوجبلاغ
23_2318 30_3018 نظرآباد

کاربران باید به این نکته توجه کنند  که نام کاربری جدید آنها از جایگزین کردن کد قدیمی که در ستون چپ جدول بالا نمایش داده شده است با کد جدید بوجود می آید.
مثلاً تعاونی که قبلاً نام کاربری آن 23_2305_22 بود، نام کاربری جدید آن به شکل 30_3005_22 می باشد. همچنین لازم به ذکر است که صرفاً نام کاربری این تعاونی ها تغییر کرده است و کلمه عبور تعاونی های همان کلمه عبور قبلی آنها می باشد.
توجه کنید که اطلاعات سایر کاربران به همان شکل قبلی بوده و می توانند با همان نام کاربری  و کلمه عبور خود از سامانه استفاده نمایند.

کلیه حقوق مربوط به این سامانه متعلق به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
مجری : شرکت برنا مهر فن - Borna Mehr Fann